TRIPLE T ENTECH CO., LTD.

TRIPLE T ENTECH CO., LTD.

TRIPLE T ENTECH CO., LTD.

บริษัท ทริปเปิ้ล ที เอ็นเท็ค จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2557 โดยกลุ่มวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้าน หม้อแปลงเครื่องมือวัดมานานกว่า 15 ปี บนเนื้อที่ 8,000 ตารางเมตร และมีเนื้อที่สำหรับการผลิตเบื้องต้นประมาณ 1,000 ตารางเมตร เพื่อผลิตหม้อแปลงเเครื่องมือวัดคุณภาพสูง ทั้งแบบน้ำมัน และแบบคาสเรซิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของการไฟฟ้า และตลาดเอกชนทั่วไป ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO/TIS 9001:2008 จาก TUV Rheinland เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2557 ในขอบข่าย "การออกแบบ พัฒนา และผลิตหม้อแปลงเครื่องมือวัด"

หลังได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 บริษัทฯ ได้วางแผนขยายเนื้อที่การผลิตเป็น 3,000 ตารางเมตร ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย โดยจะสามารถผลิตหม้อแปลงดังกล่าวได้สูงสุดถึง 3,000 kVA ที่แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36 kV และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO/TIS 9001:2008 จาก TUV Rheinland เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2558 ในขอบข่าย "การออกแบบ พัฒนา และผลิตหม้อแปลงเครื่องมือวัด และหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย" และในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้รับใบอนุญาตแสดงมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.384-2543 ทั้งระบบแรงดัน 22 kV และระบบ 33 kV

Our Products

News Updates

ดูข่าวสารทั้งหมด

Certificated Logo